10 квітня 2019 року в Залі засідань Державного політехнічного музею НТУУ «КПІ» відбувся круглий стіл: «Космічна діяльність у найближчій перспективі: пріоритети, сценарії, виклики». Його організаторами виступили: Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «Космос», Рада з космічних досліджень НАН України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ.

Асоціація Космос

В роботі круглого столу прийняли участь понад 100 представників від інститутів та установ Національної академії наук, закладів Міністерства освіти та науки, Державного космічного агентства, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міжнародного центру космічного права, Міжнародного фонду сприяння інвестиціям, Національного центру управління та випробувань космічних засобів, Музею космонавтики ім. С.П. Корольова, підприємств космічної галузі, приватних компаній, громадських спілок та організацій, засобів масової інформації.

Мета заходу – обговорення пріоритетних напрямів вітчизняної космічної діяльності з точки зору її ефективності, впливу на вирішення національних проблем, відповідність потребам користувачів.

Круглий стіл відкрив директор Асоціації «Космос» В.В. Васильєв. Він повідомів, що одною із основних цілей Асоціації є визначення напрямів і пріоритетів космічної діяльності в Україні. Проведення круглого столу – початок дискусії про наше космічне майбутнє.
Асоціація Космос

Зі вступною промовою «Про космічну стратегію України» виступив перший віце-президент НАН України, академік НАН України В.П. Горбулін.

Голова Державного космічного агентства України П.Г. Дегтяренко розповів про Концепцію реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року, нову редакцію якої було підготовлено ДКА у минулому році. Але Урядом спочатку було схвалено Концепцію нової Космічної програми на 2018-2022 роки. Після прийняття парламентом нової Космічної програми на п`ять років, ДКА повернеться до Концепції реалізації державної політики до 2032 року й готово розглянути пропозиції Асоціації «Космос» щодо Стратегії космічної діяльності.

Учасників круглого столу привітав Ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» М.З. Згуровський. Він підтримав початок «мізкового штурму» щодо космічної стратегії та закликав до консолідації спільних ресурсів.

Асоціація Космос

Першу доповідь «Про підготовку документа SPACE VISION OF UKRAINE та мету обговорення» зробив координатор комітету космічної політики та законодавства Асоціації «Космос», директор Інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ О.П. Федоров.

Доповідь експерта зі стратегічного консалтингу А.В. Токарєва «Підхід до Стратегії. Методологічний огляд» була присвячена основним етапам створення стратегії: Місія, Візія, Стратегічні цілі, Задачі та метрики, Ініціативи, Передумови. Експертом було охарактеризовано космічні стратегії провідних країн світу: США, Китаю, Індії, Росії – та невеликих країн-новачків: Австралії, Люксембургу, Сінгапуру.

У доповіді секретаря Ради Асоціації «Космос» М.О. Мітрахова було представлено сучасні підходи щодо оцінювання та регулювання космічної діяльності.

Головний науковий співробітник Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі НАН України С.А. Станкевич розповів про «Пріоритетність напрямків спостережень Землі з космосу».

Асоціація Космос

Його продовжила заступник директора з наукової роботи Інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ Н.М. Куссуль у доповіді «Стан та тенденції розвитку ДЗЗ в світі».

У обговоренні пріоритетних напрямів вітчизняної космічної діяльності прийняли участь: П.Г. Дегтяренко (ДКА України), Ю.С. Алексєєв, Л.Ю. Сабадош (ГС «Центр космічних ініціатив»), Е.М. Глушеченко (ПП «Сатурн»), В.В. Васильєв (Асоціація «Космос»), Р.В. Челноков (Компанія «АРЦ»), Є.Л. Рокитський (ГС «Дніпровський космічний кластер»), О.В. Романовський (Міжфракційне об’єднання «Україна – космічна держава»), Є.Л. Кордюм (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України), С.В. Яцков (УМАКО «Сузір`я»), В.П. Соловйов (Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України), Я.Б. Блюм (Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України), О.П. Федоров (Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ).

Під час проведення круглого столу професор кафедри КПІ І.В. Коробко повідомів про створення у складі НТУУ «КПІ» нового Інституту аерокосмічних технологій.

Асоціація Космос
Учасники заповнили та передали організаторам анкети щодо пріоритетів космічної діяльності України, результати яких будуть оброблені в Асоціації «Космос».

Учасники в цілому схвалили запропонований підхід щодо створення аналітичного документу Space Vision of Ukraine та кроки щодо обговорення основних його позицій, анкетування тощо. Вирішено продовжити збір матеріалів для документу, анкетування та обговорення запропонованих питань через сайт Асоціації «Космос».

Запропоновано подальші дискусії сконцентрувати на порівнянні різних проектів (сценаріїв) розвитку вітчизняної космічної діяльності.

Серед нагальних потреб майбутньої стратегії запропоновано особливу увагу приділити створенню умов розвитку внутрішнього ринку космічних послуг. Формування стратегії має передбачати в якості пріоритету окремий напрям з підготовки молодих фахівців та розповсюдження знань про космос.

Підбиваючи підсумки, координатор комітету космічної політики та законодавства Асоціації «Космос» О.П. Федоров виразив надію на плідну подальшу співпрацю з НАН України та ДКА України та повідомив, що наступний круглий стіл вирішено присвятити перспективам розвитку ракетно-космічних технологій та провести його на ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» у період з 21 по 24 травня 2019 р. в рамках Міжнародної конференції «Космічні технології: сучасне та майбутнє».

Книга (російською мовою) за тематикою Круглого столу:
О.П. Федоров

О КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: подходы к разработке стратегии
WHY SPACE FOR UKRAINE?

Recent Posts
Форма зворотного зв'язку

Ви можете надіслати нам Ваші пропозиції або зауваження, через цю форму.