24-25 вересня 2019 року у КБ «Південне» відбулася координаційна нарада організацій-учасників Асоціації «Космос» на тему «Актуальні питання створення систем керування, телеметричних систем, датчико-перетворювальної та науково-дослідної апаратури для ракет, ракет-носіїв і космічних апаратів».

У нараді взяли участь представники КП СПБ «Арсенал», ТОВ «НВП «Хартрон-Аркос», ТОВ «КБ Центр», ДНДП «Конекс», ПрАТ «НВК «Курс», ДП «ХМЗ «ФЕД», ТОВ «Чезара Телеметрія», ТОВ «ДП «Завод РАПІД», ПрАТ «Елміз», СКБ «Полісвіт», Кременчуцького національного університету, Одеського національного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки й електронної техніки, ДП «ХКБМ», ТОВ «ХАІ-Інжиніринг», ДП «ВО «Київприлад», ІТМ НАНУ і ДКАУ, НВП «Хартрон-Юком», ДП «ЗАТ НДІРВ», АТ «ФЕД» і ДП «КБ «Південне».

Учасники наради обговорили коло актуальних тем, таких як:

– Сучасні тенденції і вимоги до розроблення систем керування та вимірювань ракетної техніки, перспективні напрями;

– Застосування базових технологій в бортовій авіоніці;

– Сучасні тенденції і вимоги до розроблення систем керування та вимірювань космічних апаратів, корисне навантаження космічних апаратів, перспективні напрями;

– Досвід створення головного блока телеметрії на НВП «Хартрон-Юком»;

– Актуальні питання створення систем керування: інтегровані бесплатформні інерціальні навігаційні системи розробки НВП «Хартрон-Аркос» для ракет, ракет-носіїв і КА;

– Міжнародні стандарти про життєвий цикл бортового програмного забезпечення систем керування, доцільність упровадження;

– Актуальні питання створення датчиків і приладів інерціальної навігації в КП СПБ «Арсенал»;

– Диверсифікація видів діяльності ДП «ВО «Київприлад» в умовах ринкової економіки України;

– Використання можливостей стендової, експериментальної й обчислювальної бази підприємств-учасників Асоціації «Космос»;

– Поточний стан і напрями підвищення конкурентоспроможності приладобудівних підприємств-учасників Асоціації «Космос»;

– Побудова полів газовиділення з поверхонь космічних апаратів з використанням методу хемографії;

– Система взаємних вимірювань «Азимут» і проект космічної системи моніторингу гравітаційного поля «Гравісат»;

– Застосування твердотільних вібраційних гіроскопів українського виробництва для побудови систем орієнтації і навігації високодинамічних рухомих об’єктів;

– Розроблення двовісної прецизійної тактичної платформи на основі двигунів з прямим приводом.

Особливу увагу учасники наради приділили новим тематичним розробкам, результатам аналізу поточного стану на приладобудівних підприємствах Асоціації, їх ринковим перспективам та конкурентоспроможності, можливостям упровадження критичних технологій, ролі держави в розвитку приладобудівної галузі, методам і досвіду співпраці підприємств.

Деякі освоєні технології рекомендовано прийняти як базові для застосування в нових розробках. Обговорено й проблеми використання зарубіжної елементної бази та імпортозаміщення, а також шляхи вирішення цих проблем з використанням можливостей Асоціації. Підготовано пропозиції для підтримки і розвитку приладобудівної галузі України.

 

ПРОТОКОЛ

координаційної наради Комітету науково-технічної та промислової кооперації Асоціації “Космос”

24-25 вересня 2019 р.                              ДП «КБ «Південне», м. Дніпро

Мета наради: розгляд актуальних питань створення систем керування, телеметричних систем, датчико-перетворюючої та науково-дослідної апаратури для ракет, ракет-носіїв та космічних апаратів.

У нараді прийняли участь:

Мащенко Олександр Миколайович – перший заступник ГК-ГД ДП “КБ “Південне”

Агарков Анатолій Васильович – координатор комітету науково-технічної та промислової кооперації Асоціації “Космос”, заступник Генерального конструктора ДП “КБ “Південне”

Макаров Олександр Леонідович – заступник Генерального конструктора ДП “КБ “Південне”

Давиденко Сергій Олександрович – начальник комплексу ДП “КБ “Південне”

Сіренко Володимир Миколайович – начальник комплексу ДП “КБ “Південне”

Бабіч Ігор Петрович – головний конструктор КБ-6 ДП “КБ “Південне”

Сидорук Владислав Олегович – заступник начальника комплексу ДП “КБ “Південне”

Білоусов Костянтин Георгійович – заступник головного конструктора КБ-3 ДП “КБ “Південне”

Вахлаков Олександр Юрійович – заступник головного конструктора напрямку КП СПБ “Арсенал”

Калногуз Анатолій Миколайович – головний конструктор НВП Хартрон-Аркос ЛТД

Лауш Анатолій Григорович – директор ТОВ “КБ Центр”

Варіченко Леонід Вікторович – директор ДНДП “КОНЕКС”

Матвієнко Сергій Анатолійович – головний конструктор ПрАТ “НВК “Курс”

Бікін Олександр Генадійович – заступник головного конструктора ДП “ХМЗ “ФЕД”

Герасименко Олег Костянтинович – директор ТОВ “Чезара Телеметрія”

Єлшанський Вʼячеслав Борисович – заступник головного конструктора ТОВ “ДП “ЗАВОД РАПІД”

Головач Сергій Володимирович – головний спеціаліст ПрАТ “ЕЛМІЗ”

Семак Юрій Леонідович  – технічний директор ПрАТ “ЕЛМІЗ”

Суслов Сергій Петрович – директор напрямку ПрАТ “ЕЛМІЗ”

Скачко Ігор Едуардович – головний інженер НТ СКБ “ПОЛІСВІТ”

Лепіх Ярослав Ілліч – д.ф-м.н., професор Одеського національного університету

Ткаченко Віктор Федорович – директор НДКІ “Електронної вимірювальної та обчислювальної техніки” (Національний університет “Львівська політехніка”)

Саленко Олександр Федорович – д.т.н., завідуючий кафедрою ПОМФТО Кременчуцького національного університету

Богач Андрій Станіславович – вчений секретар ДП “ХКБМ”

Комбаров Володимир Вікторович – директор НВФ ТОВ “ХАІ-Інжинірінг”

Осадчий Олександр Володимирович – головуючий Ради Асоціації “Космос”, Генеральний директор ДП “ВО “Київприлад”

Подольський Валентин Павлович – начальник КТБ ДП “ВО “Київприлад”

Хорошилов Сергій Вікторович – д.т.н., провідний співробітник ІТМ НАНУ та ДКАУ

Романовський Олександр Володимирович – член Ради Асоціації “Космос”

Ковальчук Тетяна Андріївна – Генеральний директор НВП Хартрон-Юком

Єфименко Микола Володимирович – заступник Генерального директора з науки НВП Хартрон-Юком

Зайченко Олександр Миколайович – заступник директора – головний конструктор ДП “ЗАО НДІРВ”

Шигалевський Дмитро Юрійович – технічний директор АТ “ФЕД”

Кононихін Євген Олександрович – начальник розрахунково-перспективного відділу АТ “ФЕД”

Панасенко Віктор Миколайович – провідний спеціаліст керування програм та проектів АТ “ФЕД”.

Заслухавши та обговоривши доповіді згідно “Порядку денного”, а також виступи спеціалістів, нарада констатує:

 1. Вважати доцільним запропонувати Раді Асоціації “Космос”:
  • підготувати звернення до Держорганів з питання вступу до ЄКА.
  • об’єднати зусилля з Асоціацією “Укравіапром” для вирішення спільних питань.
  • підготувати пропозиції з проблемних питань розвитку космічної галузі для подальшого представлення до Кабінету Міністрів та Офісу президента.
  • розробити пакет пропозицій за заявками підприємств та підготувати пакет проектів для представлення до МОУ.
  • ініціювати звернення до МОН України з питання збільшення держзамовлення на спеціальності аерокосмічної галузі.
  • розглянути можливість створення фонду підтримки НДР/ДКР членів Асоціації для макетування (прототипування) ринково перспективних виробів з метою подальшого маркетингу та пошуку інвесторів.
  • у взаємодії з Асоціаціями країн ЄС, США та іншими, розробити план просунення можливостей підприємств з виготовлення продукції з-поміж сумісних галузей, що масово використовують продукцію приладобудування – автомобільна промисловість, енергетика, залізниця, металургія, зв’язок, безпілотна авіація.
 2. Вважати необхідним гармонізувати на державному рівні зі стандартами NATO та ЄС діючу нормативно-технічну документацію щодо життєвого циклу програмного забезпечення.
 3. Для покращення доступу приладобудівних підприємств на зовнішні ринки (участі в тендерах та грантах) доцільно опрацювати досвід ПАО ФЄД зі створення за кордоном афільованих юридичних осіб.
 4. З метою пошуку нових ідей, виявлення потенційних лідерів для опанування нових напрямків роботи або впровадження нової продукції, доцільно застосовувати досвід інших країн з організації проведення “хакатонів” (мозковий штурм у командах).
 5. Доцільно практикувати проведення теоретичних та практичних конференцій Асоціації “Космос” з розширеною участю представників з даної тематики на регулярної основі (не рідше одного разу на рік).
 6. Вважати доцільним опрацювати питання щодо створення в Україні спеціалізованих сертифікованих випробувальних центрів за участю ЄС та ЄКА для забезпечення потреб підприємств України та ЄС.
 7. Необхідно посилити консолідацію зусиль щодо просувати продукції та послуги на зовнішніх ринках. Для цього доречно обновити презентацію продукції та організувати публікацію англійською мовою. Популяризувати можливості Асоціації “Космос” у ЗМІ.
 8. Важливо продовжити роботу підприємств з ВНЗ для підвищення якості знань випускників шляхом посилення ролі підприємств у підготовці студентів: залучення до практики, підготовка учбово-методичних матеріалів та ін.
 9. Вважати доцільним впроваджувати у процеси діяльності членів Асоціації “Космос” методичне та програмне забезпечення з інформування та обґрунтування техніко-економічних показників в сфері приладобудування.

За результатами обговорення нарада вирішила:

 1. Комітету №3 Асоціації створити робочу координаційну групу з питань приладобудування. Підприємствам дати пропозиції щодо кандидатів в робочу групу.

Термін – 30 жовтня 2019 р.

 1. Робочій координаційній групі з питань приладобудування:
  1. підготувати проект програми закупівлі стратегічно важливих іноземних ПКВ (наприклад, захищені процесори та модулі пам’яті, високошвидкісні ПЛІС та АЦП), у якій передбачити підтримку таких закупівель на державному та міждержавному рівнях.

Термін – 30 грудня 2019 р.

 1. створити цільовий перелік критичних технологій, електро-радіо виробів та матеріалів у приладобудуванні із обґрунтуванням доцільності їх впровадження в Україні.

Термін – 30 березня 2020 р.

 1. підготувати пропозиції у відповідні технічні комітети зі стандартизації щодо коригування НТД щодо вимог та порядку застосування ПКВ іноземного виробництва.

Термін – 30 грудня 2019 р.

 1. розробити рекомендовані для застосування в розробці та виготовленні приладів/апаратури переліки МПКВ (інтегральних схем, електричних з’єднувачів, оптичних виробів) для забезпечення партійності закупівлі.

Термін – 30 грудня 2019 р.

 1. підготувати пропозиції та обґрунтування створення спеціалізованих сертифікованих випробувальних центрів за участю ЄС та ЄКА для забезпечення потреб підприємств України та ЄС.

Термін – 30 січня 2020 р.

 1. Комітету №3 Асоціації створити робочу групу з питань розвитку вітчизняної гіроскопії із залученням, за домовленістю, Міністерства Оборони України та інших організацій, що зацікавлені у вирішенні даної задачі, та призначити представників зацікавлених підприємств.

Термін – 30 листопада 2019 р.

 1. Підприємствам приладобудування підготувати пропозиції щодо співпраці із закордонними Асоціаціями.

Термін – 30 грудня 2019 р.

 1. Комітету №3 Асоціації підготувати пропозиції щодо місць та дат проведення тематичних нарад (конференцій) для обміну досвідом та актуальною інформацією.
 2. Комітету №3 Асоціації створити базу даних спільної виробничої та експериментальної баз підприємств Асоціації та підготувати пропозиції з оптимізації їх використання.

Термін – 30 листопада 2019 р.

 1. ДП “КБ “Південне” розробити на базі стандартів НАТО/ЄС та відпрацювати стандарт підприємства по життєвому циклу програмного забезпечення, як основу для створення галузевого та державного стандартів.

Термін – 30 червня 2020 р.

 1. З метою створення “портрету” Асоціації учасникам в найкоротший строк надіслати до Ради Асоціації відповіді на анкети щодо критичних технологій, матеріалів та комплектуючих для організації їх імпортозаміщення та щодо науково-технічних і виробничих можливостей, потреб та проблемних питань.

Термін – 15 листопада 2019 р.

 

Координатор комітету науково-технічної та промислової кооперації Асоціації “Космос”, Заступник Генерального конструктора ДП “КБ “Південне”

А.В. Агарков

 

 

Recent Posts
Форма зворотного зв'язку

Ви можете надіслати нам Ваші пропозиції або зауваження, через цю форму.