(Для обговорення учасниками Асоціації).

Асоціація «Космос», що об’єднує 47 високотехнологічних підприємств та організацій космічної галузі України, серед яких провідні університети, науково-дослідні інститути, державні та приватні компанії, висловлює свою підтримку діям  Уряду, спрямованим на подолання наслідків пандемії коронавірусної інфекції для економіки нашої держави.

Сьогодні Україна входить до кола країн світу, що володіють  космічними технологіями. Підприємства і організації Асоціації «Космос» не припиняють  опановувати інноваційні технології та створювати  новітні зразки ракетно-космічної техніки, що відповідають сучасним світовим стандартам. Завдяки нашим розробкам були здобуті повага та визнання іноземних партнерів з багатьох країн світу, які приділяють велику увагу розвитку космічної галузі.

Однак, незважаючи на складну економічну ситуацію, ми впевнені, що сфера космічної діяльності повинна залишатись одним з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки української держави, як це зазначено у постанові Кабінету Міністрів України № 1056 від 28 грудня 2016 р. Отже, як і багато інших галузей, вона потребує державної підтримки, яка може бути реалізована шляхом виконання відповідних державних цільових програм, державних замовлень на науково-технічні та експериментальні розробки, матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок.

На жаль, поточний стан підприємств галузі ускладнений відсутністю затвердженої Загальнодержаної цільової науково-технічної космічної програми України і суттєвим зменшенням кількості державних замовлень, відсутністю цільового фінансування з державного бюджету в поточному році, а також суттєвим зниженням в умовах світової кризи активності іноземних комерційних замовників і відповідно фінансових надходжень від них.

Таке становище сьогодні створює реальну загрозу втрати важливих технологій, унікального обладнання та взагалі існуванню підприємств космічної галузі.

Одним з головних чинників, що дозволяє створювати новітні зразки техніки, інноваційні  технології та наукові досягнення у космічній галузі, є наявність власних експериментальних та випробувальних баз, оснащених унікальними технічними комплексами та обладнанням.

Експериментальні та випробувальні бази підприємств і організацій Асоціації «Космос» було створено протягом багатьох десятиліть для забезпечення розроблення новітніх зразків ракетно-космічної техніки на замовлення держави. Наявне обладнання забезпечує проведення  комплексного наземного експериментального відпрацювання виробів та дозволяє в декілька разів скоротити витрати на проведення льотних випробувань за рахунок зменшення необхідної кількості льотних зразків. Водночас це забезпечує значне зниження загальної вартості розробки нових ракетно-космічних комплексів.

Деякі особливо важливі для нашої держави унікальні об’єкти експериментальних та випробувальних баз, з метою їх збереження, включено до Переліку унікальних об’єктів космічної діяльності (згідно із Законами України «Про космічну діяльність», «Про державну підтримку космічної галузі» та постановою КМУ № 404 від 26 лютого 2000 р.), а також до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (згідно із Законом  України «Про наукову і науково-технічну діяльність»). Відповідно до законодавства   фінансування заходів з утримання, збереження і розвитку цих об’єктів повинно здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України. Однак, наприклад, у 2020 році коштів на вищенаведені цілі у поточній редакції державного бюджету взагалі не передбачено.

Так, на початку 2000-х років було розроблено програму цільового державного фінансування – тема «База-У», що передбачала забезпечення функціонування, збереження та подальший розвиток унікальних об’єктів космічної діяльності. В рамках її реалізації наказом ДКА № 239 від 27.09.2002 року було створено Державний реєстр унікальних об’єктів космічної діяльності, а у Загальнонаціональній цільовій науково-технічній космічній програмі на 2003 – 2007 роки було передбачено фінансування цих заходів у розмірі 25 млн грн (5 млн доларів США). Однак фактично цю програму було профінансовано тільки в розмірі близько двох відсотків від запланованої суми. В наступні роки цільове фінансування цього напряму космічної галузі також було практично відсутнє.

Слід зазначити, що експериментальне і випробувальне обладнання становить значну частку у складі основних засобів підприємств і організацій Асоціації «Космос». Це великий і потужний актив, який, з одного боку, дозволяє створювати унікальну наукомістку продукцію, а, з другого боку, потребує постійного фінансування для забезпечення належного функціонування. Це, в першу чергу, витрати на проведення поточних ремонтів, заміну елементів, що вийшли з ладу, а також модернізацію застарілої апаратури та інших складових частин.

Відсутність належної державної фінансової підтримки вимагає від підприємств і організацій Асоціації «Космос» вкладати виключно власні кошти в утримання та технічне оновлення цього вкрай важливого випробувального обладнання, але цих коштів теж недостатньо. Крім того, це призводить до необхідності скорочення фінансування на інноваційну та наукову діяльність, розробку дослідних зразків і впровадження новітніх технологій виробництва.

Водночас світова практика свідчить про те, що усі держави, які зацікавлені у забезпеченні сталого розвитку своєї космічної галузі, вкладають кошти не тільки в новітні проекти, але також забезпечують державним фінансуванням власні наукові організації та випробувальні центри. Така практика існує в державах Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки, Південній Кореї та інших.

Хоча у різних країнах світу співвідношення коштів між джерелами походження може коливатися, але державне фінансування є невід’ємною сталою частиною, що забезпечує фінансову стабільність та розвиток  організацій передових космічних держав світу.

Таким чином, вважаємо, що державну підтримку має бути спрямовано не тільки безпосередньо на створення проектів новітніх зразків ракетно-космічної техніки, а також на забезпечення функціонування і модернізацію дослідно-випробувального обладнання вітчизняної космічної  галузі.

Отже, з метою підтримки підприємств і організацій Асоціації «Космос» та сприяння виходу цих підприємств на рівень сталого розвитку пропонуємо спільно з представниками ДКА і КМУ розробити заходи та фінансові інструменти щодо таких напрямів:

І – формування державного замовлення та забезпечення реального фінансування робіт щодо створення науково-технічної продукції, яка передбачає завантаження експериментального та випробувального обладнання підприємств і організацій Асоціації «Космос».

ІІ – забезпечення належного цільового державного фінансування на утримання, збереження і розвиток унікальних об’єктів експериментальних та випробувальних баз підприємств і організацій Асоціації «Космос» відповідно до чинного законодавства.

ІІІ – створення умов за рахунок мінімізації податкового навантаження та інших фінансових інструментів задля зменшення фінансового навантаження на підприємства і організації Асоціації «Космос» щодо утримання й модернізації експериментального та випробувального обладнання.

Пропонуємо до розгляду такі заходи та фінансові інструменти:

  1. Сформувати разом з ДКА перелік першочергових програм загальнонаціонального значення для формування державного замовлення щодо виконання дослідно-конструкторських робіт та створення зразків ракетно-космічної техніки. Забезпечити їх внесення до Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки і включення відповідних витрат до проекту Державного бюджету України на 2021 та наступні роки.
  2. Забезпечити можливість під час отримання державного замовлення як від ДКА, так і від Міністерства оборони України включати до загальної вартості науково-технічної продукції вартість матеріалів, комплектуючих та робіт стосовно підготовки експериментального і випробувального обладнання, необхідного для розроблення й виготовлення цієї продукції.
  3. Відновити цільове державне фінансування відповідно до чинного законодавства на утримання, збереження і розвиток унікальних об’єктів експериментальних та випробувальних баз підприємств Асоціації «Космос», які включені до Державного реєстру унікальних об’єктів космічної діяльності і до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (далі Реєстри) починаючи з поточного року. Для цього:
  • передбачити в Загальнодержавній цільовій науково-технічній космічній програмі на 2021-2025 роки відповідне фінансування з напряму: забезпечення функціонування унікальних об’єктів космічної діяльності (підтримка технічного стану і розвиток дослідно-випробувальних стендів та обладнання, які мають виняткове значення для космічної галузі);
  • забезпечити включення до проекту Державного бюджету України на 2021 та наступні роки необхідних витрат на утримання, збереження і розвиток об’єктів з відповідних Реєстрів;
  • для визначення унікальних об’єктів підприємств і організацій Асоціації «Космос», стосовно яких необхідно передбачити відповідне фінансування на 2021-2025 роки, доцільно оновити Державний реєстр унікальних об’єктів космічної діяльності, а також розглянути можливість внесення відповідних змін до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.
  1. Передбачити в проекті Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки можливість цільового (інвестиційного) державного фінансування на модернізацію і технічне оновлення унікальних об’єктів експериментального та випробувального обладнання підприємств Асоціації «Космос» для проведення наземного експериментального відпрацювання ракетно-космічної техніки, а також виробів інших галузей промисловості. Забезпечити включення необхідних витрат до проекту Державного бюджету України на 2021-2025 роки.
  2. Переглянути перелік товарів, які ввозяться на митну територію України суб’єктами космічної діяльності без сплати ввізного мита та податку на додану вартість, з урахуванням потреб підприємств і організацій Асоціації «Космос» щодо імпорту обладнання і комплектуючих, необхідних для технічного переоснащення експериментальних та випробувальних баз. Передбачити можливість розширення дії цих пільг також на закупівлі, що здійснюються через вітчизняні представництва іноземних постачальників.
  3. Забезпечити для підприємств Асоціації «Космос» та космічної галузі в цілому введення податкових пільг шляхом зменшення розміру оподаткованого прибутку на суму витрат, спрямованих на розвиток виробничої та експериментальної баз.
  4. Розглянути можливість компенсації кредитів (відсотків за кредитами) для придбання експериментального, випробувального і виробничого обладнання та державного (часткового) гарантування цих кредитів для підприємств Асоціації «Космос».

Впевнені, що космічні технології є неоціненним надбанням нашої нації, тому в цей скрутний час як ніколи вважаємо за доцільне об’єднати зусилля підприємств Асоціації «Космос», Державного космічного агентства України та Уряду заради збереження і вдосконалення того, що ми маємо сьогодні, а наявність державного замовлення і відповідна  фінансова підтримка з боку держави безумовно є запорукою досягнення цієї мети.

 

 

Recent Posts
Форма зворотного зв'язку

Ви можете надіслати нам Ваші пропозиції або зауваження, через цю форму.