5 березня 2020 року відбулось засідання Ради Асоціації «Космос» в новому складі. В засіданні взяли участь члени Ради Асоціації:

 1. Осадчий Олександр Володимирович;
 2. Васильєв Вадим Валерійович;
 3. Бойко Григорій Степанович;
 4. Лауш Анатолій Григорович;
 5. Малишева Наталія Рафаелівна;
 6. Редчиць Сергій Петрович;
 7. Бабікова Катерина Олександрівна;
 8. Рокитський Євген Леонідович;
 9. Наконечна Наталія Федорівна;
 10. Романовський Олександр Володимирович (у режимі скайп-зв’язку).

Рішенням Ради Асоціації Головою Ради обрано О.В. Осадчого, співголовами  – О.В. Дегтярева та В.В. Васильєва.

Слухали Голову Ради Асоціації О.В. Осадчого щодо поточного стану діяльності Асоціації. За інформацією доповідача, Асоціація привертає до своєї діяльності все більше уваги як широкого загалу, так і експертного середовища. Так напередодні мала місце зустріч з Президентом Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) – А. К. Кінахом, який підтримав актуальність та важливість аерокосмічної галузі та завдань, які покладає на себе  Асоціація. З урахуванням змін у складі Ради Асоціації та її Комітетів, важливо сформулювати план роботи по кожному напрямку, а також визначити пріоритети для кожного з керівників Комітетів Асоціації.

Слухали керівника Комітету космічної політики та законодавства Н.Р. Малишеву, яка повідомила, що детальний план роботи Комітету має бути попередньо підготовлено новим складом Комітету, але загальне бачення задач на поточний рік виглядає таким чином. З урахування напрацювань попереднього складу Комітету, зокрема, документу «Space Vision Ukraine 2030», поточного стану галузі та тих змін до законодавства, що вже відбулися, першочерговим напрямком роботи Комітету є формування переліку нормативних документів космічного законодавства України та підготовка пропозицій до проектів цих документів. Так обов’язкового перегляду та модернізації потребує Закон про космічну діяльність. Це системна та відповідальна робота, яка потребує значних зусиль та ресурсів і, очевидно, має бути певне замовлення від органів влади, а також бюджетна підтримка цього напрямку. З огляду на зміни, що відбулися у питанні підпорядкування ДКАУ Міністерству економічного розвитку та впровадженого перерозподілу сфер відповідальності, можливо варто повернутися до питання надання космічному агентству більшої автономності та підвищення статусу, якщо на загальнодержавному рівні буде визначено як пріоритетну космічну діяльність України. Також Н.Р. Малишева висловила побажання щодо перейменування Комітету космічної політики та законодавства в Комітет космічної політики та права, що буде більш об’єктивно відображати суть вирішуваних завдань.

Слухали В.В. Васильєва про діяльність Комітету формування спільних проектів в ракетно-космічній сфері. Минулого року було отримано 40 запитів на підтримку проектів. Більшість із них не відповідали критеріям відбору. Великою проблемою виявилось питання експертизи поданих проектів. Комітет ставив перед собою мету по кожному проекту зрозуміти, яку конкретно підтримку потребує той чи інший проект, щоб знайти можливість такої підтримки серед учасників Асоціації та вивести цей проект на програму відкритого партнерство між зацікавленими сторонами. Саме створення такої програми партнерства по найбільш привабливим проектам має стати головним завданням для Асоціації. А кожен Комітет чи робоча група має забезпечити свій внесок – експертизу (юридичну чи технологічну), пошук джерел фінансування, координацію та підтримку від органів влади. Тоді проекти, що пройдуть всі відбори та експертизи, вийдуть на формат створення Програми партнерства Асоціації. Відмінність партнерства від кооперації полягає в тому, що всі учасники пропорційно до свого внеску розподіляють ризики і прибутки проекту.

Лауш А.Г. запропонував підтримати його ініціативу щодо створення Асоціацією власної космічної програми та включення до неї проект розробки та запуску малого супутника. Сучасні ринкові тенденції вказують на перспективність такої тематики. До того ж створення власних супутників могло б вирішити частково питання ДЗЗ та корпоративного супутникового зв’язку.

Є.Л. Рокитський зауважив, що Асоціація знаходиться в унікальному та вигідному положенні, оскільки сьогодні світовий ринок космічних послуг та продуктів активно шукає нових проектів. Джерелами таких проектів можуть бути підприємства-виробники, університети та інші навчальні заклади, або окремі ентузіасти.  Асоціація своєю роботою з пошуку, відбору та експертизи проектів фактично здійснює свій інтелектуальний та ресурсний внесок у майбутнє партнерство і по суті вже виступає в ролі учасника такого партнерства. Окремим напрямком має йти промоція проектів та партнерств з метою залучення додаткових інвестицій. У підсумку така робота набуває форми акселератора.

Н.Ф. Наконечна зауважила, що у світі є велика потреба у якісних проектах, але вони, перш за все, мають відповідати ринковим запитам. Що стосується пошуку джерел фінансування проектів, то є пропозиція організувати для учасників Асоціації тренінги з підготовки та оформлення грантових заявок.

О.В. Осадчий доповів про діяльність Комітету науково-технічної та промислової кооперації, оскільки керівник Комітету відсутній. Основне питання щодо роботи Комітету полягає в активізації роботи зі створення нових кооперацій між учасниками Асоціації. Минулого року, незважаючи на постійну роботу Комітету, не вдалося досягти суттєвих результатів у цьому питанні. Тож у поточному році варто приділити більше уваги створенню нових прикладів кооперацій.

Керівник міжнародної робочої групи В.В. Васильєв повідомив, що формат роботи цієї група фактично задали на сьогоднішній нараді. Це активне просування на світовий ринок як самих учасників Асоціації, так і спільних проектів та партнерств, створених за їх участі. Сюди входить як робота з пошуку донорів проектів, так и міжнародна виставкова діяльність. До того ж доцільно налагодити співпрацю та взаємодію з Торгово-промисловою палатою України та її представництвами за кордоном. Також слід задіяти призначених представників Асоціації за кордоном до реалізації просування відібраних проектів та здійснення крос-маркетингу. Всі ці конкретні кроки мають бути зафіксовані в плані роботи групи на 2020 рік. Запропонував включити в програму співпраці Асоціації та ДКАУ окремим напрямком маркетингову роботу та координацію зусиль з міжнародного маркетингу.

Керівник інформаційної робочої групи С.П. Редчиць повідомив про план роботи. Основним інструментом комунікації учасників Асоціації має бути веб-сайт, який на сьогодні, на жаль, не відповідає цим вимогам. Відсутня інформаційна підтримка (новини, повідомлення) від самих підприємств, тому наповнення сайту виглядає дуже скромно.

В.В. Васильєв зауважив, що сайт Асоціації має стати робочим інструментом, його потрібно розвивати та більш активно залучати до цього підприємства-учасники. Також в сфері відповідальності інформаційної робочої групи має бути виставкова діяльність. Для цього потрібно визначитись з алгоритмом участі в міжнародних виставкових заходах, порядком участі у них окремих підприємств, а також пошуком джерел фінансування.

Є.Л. Рокитський доповнив, що у 2020 році планується проведення двох міжнародних промислових виставки (в жовтні в Туреччині та в грудні у Франції), де на безоплатній основі можна представити експозиції українських підприємств аерокосмічної галузі. Ці заходи можуть стати гарним місцем для започаткування міжнародної кооперації для учасників Асоціації. Для цього потрібно всім бажаючим підготувати пропозиції щодо своїх наукових та технологічних можливостей для міжнародної кооперації. Також на 2021 рік заплановано проведення в Україні Аерокосмічного бізнес-форуму для налагодження b2b партнерства.

Слухали запрошеного на засідання Ради Сергія Покровського щодо можливостей створення міжнародної кооперації між учасниками Асоціації та підприємствами Франції. На ринку запуску малих супутників є багато пропозицій та вже укладених договорів на виведення мікро- та нано-супутників. Проте засобів виведення, а саме малих ракет, здатних виводити корисне навантаження до 35 кг, дуже мало. Тому у Франції вже створено кілька start-up компаній, які шукають партнерів. Запит від цих компаній буде надіслано до Асоціації.

 

Вирішили:

 1. Керівнику Комітету космічної політики та законодавства підготувати на ім’я Голови Ради Асоціації пропозицією щодо зміни назви Комітету на Комітет космічної політик и та права.
 2. Директору Асоціації підготувати лист на ім’я Голови ДКАУ з проханням включити до робочої групи з питань розробки стратегії та космічного законодавства представників Асоціації «КОСМОС».
 3. Керівникам комітетів та робочих груп Асоціації надати до Дирекції детальні плани роботи на 2020 рік та склад і структуру комітетів, робочих груп, із визначенням заступників керівників і секретарів.
 4. Затвердити закордонним представником Асоціації в Португалії та Іспанії О.І. Ляха – колишнього дипломата, фахівця у аерокосмічній сфері.
 5. Підготувати за підписом Голови Ради Асоціації сертифікати авторизації для затверджених закордонних представників.
 6. Прийняти до відома інформацію С. Покровського щодо можливостей створення міжнародної кооперації між учасниками Асоціації та підприємствами Франції та поширити її серед учасників Асоціації.

 

Recent Posts
Форма зворотного зв'язку

Ви можете надіслати нам Ваші пропозиції або зауваження, через цю форму.