Президенту України.

Володимиру Олександровичу Зеленському.

Letter@apu.gov.ua.

Звернення учасників загальних зборів Української асоціації «КОСМОС».


Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «КОСМОС» об’єднує 47 учасників, серед яких провідні університети, науково-дослідні інститути, державні та приватні компанії, які забезпечують понад десять тисяч робочих місць.

За роки незалежності України було реалізовано п`ять Національних (Загальнодержавних) космічних програм, які сприяли розвитку космічної діяльності, встановленню міжнародних контактів, виходу підприємств галузі на світовий ринок космічних послуг, здійсненню міжнародних проектів, збереженню кадрового та науково-технічного потенціалу. Але, недостатнє та вкрай несистемне фінансове забезпечення заходів космічних програм в останній час призводило до зриву та переносу планових термінів виконання проектів, їх постійному перекроюванню, скороченню, що в результаті не дозволило отримати  кінцевих продуктів та сервісів. Більше того, фактичне фінансування космічних програм складало третину від передбаченого бюджетом.

Вже третій рік поспіль космічна галузь живе без затвердженої шостої Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України.

Існуюча Концепція реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року не виконується, потребує переосмислення і коригування.

Відсутність чітко сформульованих державою пріоритетів у космічній діяльності дезорієнтує підприємства галузі, знижує їх інвестиційну активність і, як наслідок, зменшує участь у космічній діяльності.

Постійне відтермінування космічних проектів призводить до відтоку, «старіння» та глибокого дефіциту професійних кадрів, втрати наукових, інженерно-конструкторських шкіл та компетенцій.

Українська асоціація «Космос» прагне об’єднати всі підприємства та організації, які не тільки мріють про космос, а й займають своє чільне місце у космічній діяльності країни. Учасники Асоціації напрацювали багато інструментів, аналітичних матеріалів, які можуть позитивно впливати на розвиток ринкових відносин в космічному секторі , підтримку стартапів, просування перспективних проектів .

Учасники загальних зборів Української асоціації «Космос» звертаються до Вас з наступними вимогами та пропозиціями:

  1. Терміново затвердити Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2020-2024 роки. Розпочати її фінансування у 2020 році.

Запровадити систему щорічного Державного космічного замовлення, як інструмент отримання космічних послуг для державних потреб різними користувачами (оборона, безпека, надзвичайні ситуації, сільське господарство, природокористування тощо).

  1. Створити міжвідомчу робочу групу за участю представників Асоціації «Космос» та розробити Стратегію космічної діяльності України на 10-15 років.

Підготувати нову редакцію Закону України «Про космічну діяльність», в якому:

1) чітко визначити повноваження центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності;

2) закріпити за Державним космічним агентством України функції з розробки та реалізації космічної політики, визначення проривних науково-технічних рішень, передових аерокосмічних технологій та пріоритетів міжнародного співробітництва, забезпечення ефективної комунікації органів держуправління з неурядовими та громадськими організаціями, а непрофільні функції (включаючи контроль за господарською діяльністю державних підприємств) передати іншим органам державного управління;

3) запровадити засади координації між різними органами та установами щодо стратегічного, тактичного, мережевого планування, оцінювання ефективності діяльності, тощо;

  1. Створити Національну Раду з питань космічної діяльності під егідою Президента України для формування концептуальних засад державної космічної політики, визначення державних потреб у результатах космічної діяльності, розгляду стратегічних та програмних документів з метою підвищення ефективності космічної діяльності, збереження та примноження статусу космічної держави.

 

За дорученням загальних зборів,

Голова загальних зборів            Вадим Васильєв

Recent Posts
Форма зворотного зв'язку

Ви можете надіслати нам Ваші пропозиції або зауваження, через цю форму.