8 серпня 2023 року у режимі відео-конференції відбулося спільне засідання Ради Асоціації та Експертної ради Асоціації «Космос» щодо обговорення проєкту Стратегії розвитку космічної діяльності України на період до 2033 року, наданого Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України для попереднього експертного опрацювання.

Після отримання листа Мінстратегпрому від 20.07.2023 р., Рада Асоціації «Космос» організувала обговорення наданого проєкту Стратегії та отримала більше 40 відгуків від учасників Асоціації та членів Експертної ради Асоціації «Космос».

За результатами цих відгуків, на спільному засіданні Експертної ради та Ради Асоціації «Космос» було визначено наступні ключові зауваження до проєкту Стратегії:

 • Розроблення стратегічного документу щодо космічної діяльності України є необхідним і позитивним кроком в умовах сьогодення. Документ містить низку справедливих суджень щодо причин поточного стану космічної діяльності та необхідності запровадження нової моделі її реалізації;
 • Разом з тим, запропонований документ за формою та змістом не є Стратегією і не підлягає експертизі через низку суттєвих недоліків та смислових протиріч;
 • Аналіз поточного стану космічної діяльності не наводить жодного економічного показника;
 • Більшість завдань виглядають компіляцією документів попередніх років і не відображають проблематику сучасного періоду;
 • Відсутні чіткі та конкретні цільові індикатори, які б дозволяли систематично відстежувати реалізацію стратегії, оцінювати її ефективність та успішність;
 • Не визначені державні пріоритети, досягнення яких потребує внеску майбутньої космічної діяльності України. Не визначені стратегічні орієнтири військового та цивільного секторів, забезпечення безпеки, пріоритетів відбудови економіки тощо;
 • Проголошене завдання щодо запровадження нової моделі космічної діяльності протирічить визначеним цілям і завданням. Не окреслено, в чому полягає нова модель космічної діяльності України, як її пропонується використовувати на внутрішньому та зовнішньому ринках і як нова модель відповідає завданню «відновлення космічної галузі»;
 • Разом з проєктом Стратегії не надано операційний план її реалізації, як це передбачено Регламентом Кабінету Міністрів України щодо розроблення стратегічних документів. Через це не визначені чіткі механізми реалізації заходів Стратегії, а також фінансові, матеріальні, технологічні, кадрові ресурси для її впровадження.

За результатами обговорення проєкту Стратегії розвитку космічної діяльності України на період до 2033 року на спільному засіданні Ради Асоціації та Експертної Ради Асоціації «Космос» прийнято наступне рішення:

 • Враховуючи поточний стан космічної діяльності, ресурсні втрати та невизначеність із бюджетним фінансуванням Стратегії, та відсутністю цільових показників, вважати затвердження такої стратегії передчасною. Вважати доцільним, розробку 2-3 річного плану першочергових заходів з відновлення космічної діяльності;
 • Просити Мінстратегпром розпочати розробку Стратегії з залученням зацікавлених ЦОВВ, НАН України, громадських організацій на нових організаційних засадах;
 • Для обговорення стратегічних цілей, пріоритетів та актуальних завдань космічної діяльності України організувати і провести до кінця поточного року тематичний захід (круглий стіл / конференцію) з умовною назвою «КОСМОС ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ» із залученням експертів, науковців, менеджерів, підприємців, представників зацікавлених ЦОВВ;
 • Раді Асоціації разом з Експертною Радою продовжити роботу над Стратегією та Візією космічної діяльності учасників Асоціації «Космос».

Завантажити проєкт Стратегії

 

Recent Posts
Форма зворотного зв'язку

Ви можете надіслати нам Ваші пропозиції або зауваження, через цю форму.